Algemene voorwaarden

Execution Only Hypotheek In Spanje

Algemene voorwaarden HISD

In dit document worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten met www.hypotheekinspanjedirect.nl hierna genoemd KP Spain Consultancy Group SL. www.hypotheekinspanjedirect.nl is onderdeel van KP Spain Consultancy Group SL. Wij vragen de klant akkoord te gaan met dit document zodat zij op de hoogte zijn van wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.

1. Het product

Er wordt geen hypotheekadvies gegeven aan de klant. Wij brengen je in contact met een Spaanse bank alleen om de hypotheek af te sluiten daar. Alle contacten lopen direct na presenteren aan de bank tussen klant en bank. Vragen die worden gesteld aan hypotheekinspanjedirect.nl worden dus niet meer opgevolgd.

2. Klant worden

De klant ondertekent deze algemene voorwaarden ter opdracht van dienstverlening om de hypotheekaanvraag in Spanje te regelen en jou in contact te brengen met een contactpersoon bij een Spaanse bank. Onderdeel is dat wij jouw documenten beoordelen en goed presenteren bij de bank zodat de kans op succes groot is.

3. Betalingsvoorwaarden

Bij het ondertekenen van de algemene voorwaarden betaalt de klant de volledige bemiddeling fee aan KP Spain Consultancy Group SL via betaalsysteem Mollie.

4. Aanleveren documenten

Klant zal tijdig alle documenten en informatie verschaffen voor de hypotheekaanvraag. Klant erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden, indien de door de klant verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

5. Dienstverlening opschorten

De klant kan op elk moment ervoor kiezen zich terug te trekken uit de hypotheekaanvraag procedure. Onze kosten worden niet gerestitueerd. hypotheek niet accepteert anders dan bovenstaande redenen, dan zal KP Spain Consultancy Group S.L. 100% van de fee per ommegaande restitueren. Vertraging, op welke wijze dan ook, is geen geldige reden voor annulering van de hypotheekaanvraag.

6. Overige algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van KP Spain Consultancy Group S.L. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gelijk aan de intermediaire kosten vermeld op de uitgebrachte offerte. Tevens is KP Spain Consultancy Group S.L. niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade of gederfde winst. Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in Valencia.

Het afgesproken tarief bedraagt de prijs die vermeld staat op de website en ontvangen PDF afschrift in de valuta euro.

Scroll naar top